- 0 +
Projekty ochrony in situ żubra w Polsce - część południowa - Kontynuacja

Priorytet V :Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;

Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej;

Poddziałanie 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in situ

Tytuł projektu: „Kontynuacja ochrony in situ żubra w Polsce – część południowa”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-353/12-00

Umowa NFOŚiGW – Beneficjent: NR 552/2013/Wn-09/OP-WK-PS/D

Projekt trwał od 01.01.2014 do 31.01.2015 r.

Zakładana wartość projektu ogółem: 1 058 024,00 zł

Zakładana wartość wydatków kwalifikowanych do refundacji: 975 500 00 zł

Dotacja EFRR wynosi 85% wartości kwalifikowanej do finansowania,

Dotacja NFOŚiGW wynosi 10% wartości kwalifikowanej do finansowania,

Wkład własny w finansowanie projektu wynosi 5%

Czytaj więcej


Program Operacyjny: PO Infrastruktura i Środowisko

Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

Konkurs: Ochrona gatunków i siedlisk in situ

Typ projektu: Ochrona in situ i reintrodukcja gatunków chronionych


Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Całkowita wartość projektu: 3 821 599.199 PLN

Czytaj więcej

Żubr w Bieszczadach

W Bieszczady Żubr powrócił 30 października 1963 roku. Bieszczadzka populacja żubrów składa się z dwóch subpopulacji: wschodniej (teren nadleśnictw: Stuposiany, Lutowiska, Cisna) i zachodniej (teren nadleśnictw: Baligród, Lesko, Komańcza), której liczebność na początku 2010 roku wynosiła około 300 osobników.

Ochroną i hodowlą bieszczadzkich żubrów od prawie 50 lat zajmują się leśnicy z terenu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Działania te polegają na: zapewnieniu opieki weterynaryjnej, dokarmianiu w okresie zimowym, monitorowaniu stad oraz szukaniu sposobu zwiększenia liczebności żubrów bytujących w Bieszczadach.

Czytaj więcej

Partnerzy Projektu
Beneficjent Główny
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Dane adresowe
Partnerzy Projektu
  • Nadleśnictwo Baligród
  • Nadleśnictwo Komańcza
  • Nadleśnictwo Lutowiska
  • Nadleśnictwo Stuposiany
Dane adresowe
Galeria zdjęć
Wszystkie zdjęcia
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach zapisz się do biuletynu!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej