- 0 +

Projekt "Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa"

Projekt „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa” realizowany jest w ramach V Osi Priorytetowej POIiŚ. Beneficjentem Głównym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, a Partnerami Projektu są cztery Nadleśnictwa: Baligród, Komańcza. Lutowiska i Stuposiany.

Obecnie projekt jest poddawany II Ocenie Merytorycznej w centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie (Instytucja Wdrażająca). Po ukończeniu oceny zostanie podpisana umowa.wstecz

Partnerzy Projektu
Beneficjent Główny
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Dane adresowe
Partnerzy Projektu
  • Nadleśnictwo Baligród
  • Nadleśnictwo Komańcza
  • Nadleśnictwo Lutowiska
  • Nadleśnictwo Stuposiany
Dane adresowe
Galeria zdjęć
Wszystkie zdjęcia
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach zapisz się do biuletynu!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej