- 0 +

Zagroda dla żubrów w leśnictwie Muczne

W ramach projektu „Ochrona in-situ żubra w Polsce - część południowa” budowana jest zagroda dla żubrów. Zlokalizowana jest w leśnictwie Muczne, przy drodze Stuposiany – Muczne. Obiekt składa się z dwóch zagród: „pokazowej” i „aklimatyzacyjnej”, dwóch tarasów widokowych z zadaszonymi wiatami, stodoły – paśnika oraz bramy głównej. Prace przy budowie zaawansowane są w ok. 90%. Wykonane zostały już ogrodzenia obu zagród, tarasy widokowe oraz stodoła – paśnik. Obecnie trwają intensywne prace przy wiatach na tarasach widokowych. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec marca br.

W najbliższym czasie sprowadzane będą żubry (18 szt.) z pięciu krajów Europy, które umieszczone będą w zagrodzie aklimatyzacyjnej. Po przystosowaniu do miejscowych warunków, cześć z nich będzie wypuszczona na wolność, celem wzbogacenia puli genowej stada bytującego na terenie Nadleśnictwa Stuposiany i Bieszczadzkiego Parku Narodowego a pozostałe osobniki przebywać będą w zagrodzie pokazowej.wstecz

Partnerzy Projektu
Beneficjent Główny
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Dane adresowe
Partnerzy Projektu
  • Nadleśnictwo Baligród
  • Nadleśnictwo Komańcza
  • Nadleśnictwo Lutowiska
  • Nadleśnictwo Stuposiany
Dane adresowe
Galeria zdjęć
Wszystkie zdjęcia
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach zapisz się do biuletynu!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej